Інформація про споживчі кредити

Про особливості обслуговування кредитів, виданих до введення воєнного стану, ви можете дізнатися з НОВИН Сredit7 та за телефоном: 0 800 33 07 33

SEVEN 365
SEVEN LINE
SEVEN 30
SEVEN 365
Перший кредит
Повторний кредит

Для споживачів, що вперше укладають договір з Товариством, доступний споживчий кредит на таких умовах:

Сума:
від 500 грн до 15 000 грн

Строк:
від 345-ти днів до 365 днів (період сплати процентів за користування кредитом: від 5-ти днів до 30 днів)

Вік споживача:
від 18 до 65 років;

Процентна ставка:
Стандартна – 1,5% на день (547,5% річних).
Реальна річна процентна ставка – від 3 327,55% до 21 066,47%, залежно від виконання споживачем умов договору.
Ставка може бути знижена до 0,01% (3,65% річних) на день на перший період , якщо споживачем будуть виконані умови договору та програми лояльності.
Реальна річна процентна ставка – від 3 327,55% до 14 851,41% (залежить від виконання умов);

Договір:
Договір про надання коштів на умовах споживчого кредиту.

Обовʼязкові умови:
Ідентифікація та верифікація особи споживача з використанням дистанційних способів верифікації

Способи отримання кредиту – за реквізитами платіжної карти, зазначеної в договорі про надання споживчого кредиту;

Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі через Вебсайт:
https://credit7.ua/ або Мобільний додаток «Сredit7».

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Споживач має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, лише у випадку виконання таких необхідних умов:

 • письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору про надання споживчого кредиту. Таке повідомлення направляється споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства, вказані в договорі про надання споживчого кредиту;
 • протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, як зазначено в попередньому абзаці, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з договором про надання споживчого кредиту, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

При цьому, у випадку неповернення споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова споживача від договору про надання споживчого кредиту вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

Товариство має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту, якщо споживач затримує сплату частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць. У такому випадку Товариство має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Вимога надсилається у вигляді електронного листа на електронну адресу споживача, зазначену в договорі (або окремо надану споживачем Товариству) та/або шляхом направлення повідомлення на додаткові контактні дані споживача, вказані в договорі (або окремо повідомлені споживачем), в тому числі з використанням месенджерів (Viber, Telegram, тощо). Моментом отримання споживачем повідомлення є момент отримання Товариством електронного підтвердження про таке направлення.

Споживач повинен здійснити повне дострокове повернення кредиту та процентів протягом 30 календарних днів, з дня отримання від Товариства повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору, така вимога Товариства втрачає чинність.

При цьому, в даному випадку вважається, що споживач усунув порушення умов договору про надання споживчого кредиту, якщо на 31-й день з дня отримання від Товариства вищезазначеної вимоги, у споживача буде відсутня будь-яка прострочена заборгованість за договором, в тому числі заборгованість, що зумовила направлення споживачу вимоги та/або заборгованість, що виникла після направлення такої вимоги. В іншому разі, вимога залишається дійсною, а споживач зобов’язаний не пізніше 30-го дня, з дня одержання вимоги, повернути в повному обсязі кредит, сплатити проценти та інші платежі передбачені договором про надання споживчого кредиту.

Для споживачів, що вперше укладають договір з Товариством, доступний споживчий кредит на таких умовах:

Сума:
від 500 грн до 30 000 грн

Строк:
від 345-ти днів до 365 днів (період сплати процентів за користування кредитом: від 5-ти днів до 30 днів)

Вік споживача:
від 18 до 65 років;

Процентна ставка:
Стандартна – 1,5% на день (547,5% річних).
Реальна річна процентна ставка – від 3327,55% до 21 066,47%, залежно від виконання умов.
Споживачу може бути запропонована знижена процентна ставка на 99% – до 0,025% в день (9,125% річних) на перший період відповідно до Програми лояльності.

Договір:
Договір про надання коштів на умовах споживчого кредиту

Обов’язкові умови:
Повторна ідентифікація та верифікація особи споживача здійснюється у разі:
– зміни раніше наданих даних (документів)
або
– настав строк актуалізації таких даних

Способи отримання кредиту – за реквізитами платіжної карти, зазначеної в договорі про надання споживчого кредиту;

Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі через Вебсайт:
https://credit7.ua/ або Мобільний додаток «Сredit7».

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Споживач має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, лише у випадку виконання таких необхідних умов:

 • письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору про надання споживчого кредиту. Таке повідомлення направляється споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства, вказані в договорі про надання споживчого кредиту;
 • протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, як зазначено в попередньому абзаці, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з договором про надання споживчого кредиту, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

При цьому, у випадку неповернення споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова споживача від договору про надання споживчого кредиту вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

Товариство має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту, якщо споживач затримує сплату частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць. У такому випадку Товариство має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Вимога надсилається у вигляді електронного листа на електронну адресу споживача, зазначену в договорі (або окремо надану споживачем Товариству) та/або шляхом направлення повідомлення на додаткові контактні дані споживача, вказані в договорі (або окремо повідомлені споживачем), в тому числі з використанням месенджерів (Viber, Telegram, тощо). Моментом отримання споживачем повідомлення є момент отримання Товариством електронного підтвердження про таке направлення.

Споживач повинен здійснити повне дострокове повернення кредиту та процентів протягом 30 календарних днів з дня отримання від Товариства повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору, така вимога Товариства втрачає чинність.

При цьому, в даному випадку вважається, що споживач усунув порушення умов договору про надання споживчого кредиту, якщо на 31-й день, з дня отримання від Товариства вищезазначеної вимоги, у споживача буде відсутня будь-яка прострочена заборгованість за договором, в тому числі заборгованість, що зумовила направлення споживачу вимоги та/або заборгованість, що виникла після направлення такої вимоги. В іншому разі, вимога залишається дійсною, а споживач зобов’язаний не пізніше 30-го дня, з дня одержання вимоги, повернути в повному обсязі кредит, сплатити проценти та інші платежі передбачені договором про надання споживчого кредиту.

SEVEN LINE
Перший кредит
Повторний кредит

Для споживачів, що вперше укладають договір з Товариством та/або отримують перший кредит в Товаристві, доступний споживчий кредит на умовах Кредитної лінії:

Загальний ліміт кредитування: 50 000 грн

Доступний ліміт кредитної лінії – від 0 грн до розміру 50 000 грн (встановлюється на підставі оцінки кредитоспроможності Клієнта)

Строк:
60 місяців (період сплати процентів за користування кредитом: від 10-ти днів до 30 днів)

Вік споживача:
від 18 до 65 років;

Процентна ставка:
Стандартна – 1,5% на день (547,5% річних).
Реальна річна процентна ставка – від 9 541,78% до 17 484,08%, залежно від виконання умов.
Ставка може бути знижена до 0,01% (3,65% річних) на день на перший період, якщо споживачем будуть виконані умови договору та програми лояльності.
Реальна річна процентна ставка – від 3 327,55% до 9 717,69%) (залежить від виконання умов).

Договір:
Договір про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії

Обов’язкові умови:
Повторна ідентифікація та верифікація особи споживача здійснюється у разі:
– зміни раніше наданих даних (документів)
або
– настав строк актуалізації таких даних

Способи отримання кредиту – Кожен окремий транш за договором надається у безготівковій формі шляхом перерахування коштів кредиту на банківський рахунок споживача за реквізитами електронного платіжного засобу (платіжної картки), емітованого одним із українських банків, що вказаний Клієнтом

Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі через Вебсайт:
https://credit7.ua/ або Мобільний застосунок «Сredit7».

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту по продукту «Кредитна лінія»

Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту по продукту «Кредитна лінія»

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

споживач має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії  без пояснення причин, лише у випадку виконання таких необхідних умов:

 • письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору. Таке повідомлення направляється споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства, вказані в договорі;
 • протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, як зазначено в попередньому абзаці, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

При цьому, у випадку неповернення споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова споживача від договору вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

Товариство має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії, якщо споживач затримує сплату частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць. У такому випадку Товариство має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Вимога надсилається у вигляді електронного листа на електронну адресу споживача, зазначену в договорі (або окремо надану споживачем Товариству) та/або шляхом направлення повідомлення на додаткові контактні дані споживача, вказані в договорі (або окремо повідомлені споживачем), в тому числі з використанням месенджерів (Viber, Telegram, тощо). Моментом отримання споживачем повідомлення є момент отримання Товариством електронного підтвердження про таке направлення.

Споживач повинен здійснити повне дострокове повернення кредиту та процентів протягом 30 календарних днів з дня отримання від Товариства повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору, така вимога Товариства втрачає чинність.

При цьому, в даному випадку вважається, що споживач усунув порушення умов договору про надання споживчого кредиту, якщо на 31-й день, з дня отримання від Товариства вищезазначеної вимоги, у споживача буде відсутня будь-яка прострочена заборгованість за договором, в тому числі заборгованість, що зумовила направлення споживачу вимоги та/або заборгованість, що виникла після направлення такої вимоги. В іншому разі, вимога залишається дійсною, а споживач зобов’язаний не пізніше 30-го дня, з дня одержання вимоги, повернути в повному обсязі кредит, сплатити проценти та інші платежі передбачені договором про надання споживчого кредиту.

Для споживачів, які отримують повторний кредит (або транш кредиту) в Товаристві, доступний споживчий кредит на умовах Кредитної лінії:

Загальний ліміт кредитування: 50 000 грн

Доступний ліміт кредитної лінії– від 0 грн до розміру 50 000 грн (встановлюється на підставі оцінки кредитоспроможності Клієнта)

Строк:
60 місяців (період сплати процентів за користування кредитом: від 10-ти днів до 30 днів)

Вік споживача:
від 18 до 65 років;

Процентна ставка:
Стандартна – 1,5% на день (547,5% річних).
Реальна річна процентна ставка – від 9 541,78% до 17 484,08%, залежно від виконання умов.
Споживачу може бути запропонована знижена процентна ставка на 99% – до 0,015% в день (5,475% річних) на перший період відповідно до Програми лояльності.

Договір:
Договір про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії

Обов’язкові умови:
Повторна ідентифікація та верифікація особи споживача здійснюється у разі:
– зміни раніше наданих даних (документів)
або
– настав строк актуалізації таких даних

Способи отримання кредиту – Кожен окремий транш за договором надається у безготівковій формі шляхом перерахування коштів кредиту на банківський рахунок споживача за реквізитами електронного платіжного засобу (платіжної картки), емітованого одним із українських банків, що вказаний Клієнтом

Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі через Вебсайт:
https://credit7.ua/ або Мобільний застосунок «Сredit7».

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту по продукту «Кредитна лінія»

Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту по продукту «Кредитна лінія»

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

споживач має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії  без пояснення причин, лише у випадку виконання таких необхідних умов:

 • письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору. Таке повідомлення направляється споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства, вказані в договорі;
 • протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, як зазначено в попередньому абзаці, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

При цьому, у випадку неповернення споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за їх користування у зазначений строк, відмова споживача від договору вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

Товариство має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту на умовах кредитної лінії, якщо споживач затримує сплату частини кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць. У такому випадку Товариство має право вимагати повернення кредиту, строк виплати якого ще не настав, в повному обсязі.

Вимога надсилається у вигляді електронного листа на електронну адресу споживача, зазначену в договорі (або окремо надану споживачем Товариству) та/або шляхом направлення повідомлення на додаткові контактні дані споживача, вказані в договорі (або окремо повідомлені споживачем), в тому числі з використанням месенджерів (Viber, Telegram, тощо). Моментом отримання споживачем повідомлення є момент отримання Товариством електронного підтвердження про таке направлення.

Споживач повинен здійснити повне дострокове повернення кредиту та процентів протягом 30 календарних днів з дня отримання від Товариства повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору, така вимога Товариства втрачає чинність.

При цьому, в даному випадку вважається, що споживач усунув порушення умов договору про надання споживчого кредиту, якщо на 31-й день, з дня отримання від Товариства вищезазначеної вимоги, у споживача буде відсутня будь-яка прострочена заборгованість за договором, в тому числі заборгованість, що зумовила направлення споживачу вимоги та/або заборгованість, що виникла після направлення такої вимоги. В іншому разі, вимога залишається дійсною, а споживач зобов’язаний не пізніше 30-го дня, з дня одержання вимоги, повернути в повному обсязі кредит, сплатити проценти та інші платежі передбачені договором про надання споживчого кредиту.

SEVEN 30
Оформлення було можливим до 26.01.2022.
Перший кредит
Повторний кредит

Для споживачів, що вперше укладають договір з Товариством, доступний споживчий кредит на таких умовах:

Сума:
від 200 грн до 15 000 грн

Строк:
від 5-ти днів до 30-ти днів

Вік споживача:
від 18 до 65 років;

Процентна ставка:
Стандартна – 1,99% на день (726,35% річних).
Реальна річна процентна ставка – від 29653,85% до 101583,87%, залежно від виконання умов.
Ставка може бути знижена до 0,01% на день (3,65% річних), якщо споживачем будуть виконані умови договору та програми лояльності.
Реальна річна процентна ставка – від 3,71% до 3,72% (залежить від виконання умов).

Договір:
Договір  про надання споживчого кредиту.

Обов’язкові умови:
Ідентифікація та верифікація особи споживача з використанням дистанційних способів верифікації.

Способи отримання кредиту – за реквізитами банківської платіжної карти;

Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі через Вебсайт:
https://credit7.ua або Мобільний додаток «Сredit7».

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту

Попередження

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Споживач має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, лише у випадку виконання таких необхідних умов:

 • письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору про надання споживчого кредиту. Таке повідомлення направляється споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства;
 • протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, як зазначено в попередньому абзаці, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з договором про надання споживчого кредиту, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

При цьому, у випадку неповернення споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за користування ним у зазначений строк, відмова споживача від договору про надання споживчого кредиту вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

Для споживачів, що вже мали попередньо укладені договори з Товариством, доступний споживчий кредит на таких умовах:

Сума:
від 200 грн до 20 000 грн

Строк:
від 5-ти днів до 30-ти днів

Вік споживача:
від 18 до 65 років;

Процентна ставка:
Стандартна – 1,99% на день (726,35% річних).
Реальна річна процентна ставка – від 29653,85% до 101583,87%, залежно від виконання умов.
Споживачу може бути запропонована знижена процентна ставка відповідно до Програми лояльності.

Договір:
Договір про надання споживчого кредиту

Обов’язкові умови:
Повторна ідентифікація та верифікація особи споживача здійснюється у разі:
– зміни раніше наданих даних (документів)
або
– настав строк актуалізації таких даних

Способи отримання кредиту – за реквізитами банківської платіжної карти;

Оформлення кредиту відбувається в онлайн-режимі через Вебсайт:
https://credit7.ua/ або Мобільний додаток «Сredit7».

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту

Попередження

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Споживач має право відмовитись від договору про надання споживчого кредиту без пояснення причин, лише у випадку виконання таких необхідних умов:

 • письмово повідомити про це Товариство не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту підписання та отримання примірника договору про надання споживчого кредиту. Таке повідомлення направляється споживачем Товариству на електронну адресу або рекомендованим чи цінним листом за адресою місцезнаходження Товариства;
 • протягом семи календарних днів з дати направлення Товариству повідомлення, як зазначено в попередньому абзаці, повернути Товариству загальну суму кредиту, одержану згідно з договором про надання споживчого кредиту, та сплатити проценти за період з дня одержання кредитних коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.

При цьому, у випадку неповернення споживачем загальної суми кредиту та/або процентів за користування ним у зазначений строк, відмова споживача від договору про надання споживчого кредиту вважається такою, що не здійснювалась і договір продовжує діяти на умовах, передбачених ним;

Кредитний калькулятор для SEVEN365
Перший кредит
Повторний кредит

Оберіть суму

Оберіть суму

Сума кредиту - це сума траншу у межах доступного ліміту кредитної лінії
грн
Більше 15 000 грн доступно для повторного кредита
Більше 15 000 грн доступно для повторного кредита

500 грн

30000 грн

Періодичність платежу

днів

5 днів

30 днів

Проценти за
перший період

Сума

Сума погашення
до

Результати розрахунку
Перший платіж
платежі по
Останній платіж
Прорахувати кредит В мене є промокод

Промокод успішно застосований

Ввести інший

Промокод

Графік платежів та істотні характеристики по кредиту

Для споживчого кредиту

Для прикладу розрахунок для першого кредиту на суму ... з періодичністю платежу кожні ... днів

Дата платежу Платежі за розрахунковий період
Проценти за користування кредитом Платежі за кредитом Платіж за супровідні послуги фінансової установи Платіж за послуги платіжного посередника Платіж за послуги третіх осіб
Істотні характеристики по кредиту
Сума кредиту
...
Сума процентів
...
Загальна вартість кредиту
...
Реальна річна процентна ставка, відсотків річних НБУ ЧИСТВНДОХ (XIRR)
...
Загальна кількість платежів (уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати)
... платежів

Приклад розрахунку кредиту за продуктом «SEVEN LINE»

(за умови періодичності сплати процентів/акційний період = 10 днів)

Акційні умови (акційний період із застосуванням зниженої процентної ставки)

Сума кредиту = 1 000,00 грн

Загальний строк кредитування = 360 днів

Щоденна процентна ставка в акційний період= 0,01%

Проценти за 1 день в акційний період = 1 000,00 грн * 0,01 / 100 = 0,10 грн

Проценти за 10 днів в акційний період = 0,10 грн х 10 днів = 1,00 грн

Сума до сплати в акційний період = 1,00 грн

Річна процентна ставка (APR) в акційний період = 3,65%

Реальна річна процентна ставка в акційний період = 4,14%

Річна процентна ставка (APR) за строк кредитування поза акційного періоду = 547,50%

Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування з урахуванням акційного періоду = 9 717,69%

Загальні витрати за кредитом (складаються виключно із процентів, нарахованих за зниженою процентною ставкою в акційний період та процентів, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 5 251,00 грн

Сума до повернення в кінці строку договору = 1 000,00 грн + 1 грн. (акційний період) + (150,00 грн. * 35 періодів) = 6 251,00 грн

Застереження:

обчислення реальної річної процентної ставки та загальних витрат за кредитом базуються на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. При обчисленні вказаних показників не враховуються витрати споживача, обов’язковість сплати яких не передбачена договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється споживачем незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні споживачу для організації каналів доступу і підключення до вебсайту/ІТС Товариства, здійснені відкриття рахунків (отримання платіжних карт), переказу коштів через третіх осіб в погашення заборгованості за договором та інше

Стандартні умови кредиту (без акційного періоду застосування зниженої процентної ставки)

Сума кредиту = 1 000,00 грн

Загальний строк кредитування = 360 днів

Щоденна процентна ставка = 1,50%

Річна процентна ставка (APR) = 547,5%

Реальна річна процентна ставка за весь строк кредитування 17 484,08%

Проценти за 1 день = 1 000,00 грн * 1,50 / 100 = 15,00 грн

Загальна вартість кредиту (складаються виключно із процентів, нарахованих за стандартною процентною ставкою) = 5 400,00 грн

Сума до повернення в кінці строку договору = 1 000,00 грн + (150,00 грн * 36 періодів) = 6 400 грн

Застереження:

обчислення реальної річної процентної ставки та загальних витрат за кредитом базуються на припущенні, що договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а сторони виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. При обчисленні вказаних показників не враховуються витрати споживача, обов’язковість сплати яких не передбачена договором та/або законодавством України та/або оплата яких здійснюється споживачем незалежно від походження коштів (власні, кредитні), в тому числі, але не виключно: витрати пов’язані з технічними, програмними і комунікаційними ресурсами, що необхідні споживачу для організації каналів доступу і підключення до вебсайту/ІТС Товариства, здійснені відкриття рахунків (отримання платіжних карт), переказу коштів через третіх осіб в погашення заборгованості за договором та інше

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Про можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит

Споживач повертає суму кредиту, сплачує нараховані проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту та вимог законодавства України. Дострокове погашення кредиту відбувається без застосування штрафних санкцій.

Можливі наступні наслідки для споживача, у разі невиконання ним (споживачем) своїх зобов’язань за Договором про надання коштів на умовах споживчого кредиту, включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів:

 • штрафні санкції за невиконання та/або неналежне виконання споживачем зобов’язань щодо повернення суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом: штраф у розмірі 25% від суми невиконаного та/або неналежного виконання зобов’язання на кожен 7-й день кожного факту такого невиконання та/або неналежного виконання. У будь-якому випадку граничний розмір сукупної суми неустойки (штрафів), нарахованої за порушення споживачем зобов’язань за Договором про надання коштів на умовах споживчого кредиту, обмежується сумою, визначеною у відповідності до Закону України «Про споживче кредитування». У випадку встановлення законодавством України відповідних обмежень (заборон/мораторіїв) штрафні санкції протягом періоду дії такого обмеження (заборони/мораторію) не нараховуються та споживачем не сплачуються. Нарахування штрафних санкцій відновлюється після скасування відповідних законодавчих обмежень.
 • право Товариства у випадках, визначених Договором про надання коштів на умовах споживчого кредиту, вимагати дострокового повернення кредиту, строк виплати якого не настав, у повному обсязі;
 • втрата споживачем можливості участі в Програмі лояльності Товариства;
 • унесення інформації до кредитного бюро та формування негативної кредитної історії, що може враховуватись під час прийняття рішень щодо надання споживчого кредиту в майбутньому.

Товариство не вимагає від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від Товариства або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

Товариство не має права вносити зміни до укладених зі споживачами Договорів про надання коштів на умовах споживчого кредиту в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено таким договором або законодавством України.

Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами електронного обслуговування.

У споживача наявне право продовжувати строк кредитування або строк виплати кредиту, встановлених Договором про надання коштів на умовах споживчого кредиту, на підставі звернення до Товариства із зазначеною датою в електронній формі із застосуванням одноразового ідентифікатора.

Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.

Товариство має право укладати договори щодо відступлення права вимоги за Договором про надання коштів на умовах споживчого кредиту або договори факторингу з будь-якою третьою особою без окремої згоди споживача але з обов’язковим повідомленням  споживача про таке відступлення протягом 10 робочих днів /з дати такого відступлення.

Товариство має право залучати колекторську компанію до врегулювання простроченої заборгованості споживача, якщо така заборгованість виникне за Договором про надання коштів на умовах споживчого кредиту, з обов’язковим повідомленням споживача  про  таке  залучення протягом 10 робочих днів із дати такого залучення.