Інформація для клієнтів, які мають намір оформити обов’язкову реструктуризацію

01.08.2023

 1. У період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів після його припинення чи скасування Товариству забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів, грошові зобов’язання яких реструктуризовано відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану та удосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг».
 2. У період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, грошові зобов’язання за укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про споживчий кредит з фінансовими установами підлягають обов’язковій реструктуризації на вимогу споживача або його представника (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій).
 3. Договір споживчого кредиту, укладений до 24.02.2022, підлягає обов’язковій реструктуризації з дотриманням таких обов’язкових умов:
  • договір про споживчий кредит не забезпечено заставою (іпотекою);
  • відсутнє судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення із споживача заборгованості за договором про такий споживчий кредит або відповідне виконавче провадження;
  • місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач є особою, яка взята на облік як внутрішньо переміщена особа у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України) є територія України, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупована Російською Федерацією територія України, включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, що визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку;
  • станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану та удосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг» та станом на дату подання заяви про реструктуризацію у споживача наявне невиконане грошове зобов’язання (прострочене грошове зобов’язання та/або грошове зобов’язання, строк сплати, якого не настав) перед кредитором;
  • станом на 23.02.2022, у споживача відсутнє прострочене грошове зобов’язання яке споживач згідно з договором про споживчий кредит зобов’язаний сплатити не пізніше 23 лютого 2022 року, або якщо споживачем внесено кошти на погашення заборгованості за договором про споживчий кредит у розмірі простроченої заборгованості, що існувала станом на 23 лютого 2022 року, чи таку прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації.
  • споживач на дату подання заяви про реструктуризацію відповідає хоча б одному додатковому критерію наведеному нижче:

а) державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога, у тому числі виплачена (надана) міжнародними благодійними організаціями (їх філіями, представництвами), є єдиним джерелом доходу споживача та членів його сім’ї.

*До членів сім’ї належать особи, які перебувають у шлюбі із споживачем, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням споживача;

б) споживач є батьком чи матір’ю багатодітної сім’ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;

в) споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пунктів 10–16 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, а нарахований за три місяці до дати подання заяви про реструктуризацію середньомісячний сукупний дохід споживача та членів його сім’ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому подано заяву про реструктуризацію;

4. Якщо Ви маєте намір оформити обов’язкову реструктуризацію та відповідаєте встановленим критеріям, які надають право на обов’язкову реструктуризацію, у відповідності до Закону України «Про споживче кредитування», необхідно:

4.1.      Надіслати особисто або через представника за місцезнаходженням Товариства (02081, Київ, вул. Дніпровська набережна, буд.25, п.318) або в електронній формі заяву про проведення реструктуризації (надалі за текстом – Заява) з оригіналами або належно посвідченими копіями підтвердних документів.

4.2. У заяві про проведення реструктуризації зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) позичальника;
 • РНОКПП (ідентифікаційний номер) (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовилися від прийняття РНОКПП);
 • найменування кредитодавця (повне або скорочене);
 • інформація про дату укладення договору, яким передбачені зобов’язання, щодо реструктуризації яких подається заява;
 • інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання позичальника (особи, до якої перейшли права та обов’язки позичальника);
 • контактна інформація позичальника та його представника (у разі подання заяви про рестуруктуризацію представником позичальника) (номер телефону, адреса електронної пошти тощо);
 • інформація про відповідність позичальника критеріям, визначеним ЗУ «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану та удосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг», які надають право на реструктуризацію грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит.

4.2.1. До Заяви про проведення реструктуризації додаються такі документи:

 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для споживача, який покинув місце постійного проживання, розташоване на території України, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованій російською федерацією території України);
 • документи, що підтверджують постійне місце проживання на території України, на якій ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованій російською федерацією території України;
 • документи, що підтверджують інформацію, зазначену у Заяві (документи про склад сім’ї, про доходи споживача та членів його сім’ї – на вимогу кредитора);
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, надане відповідно до пунктів 10-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (за наявності).

* Документи, що додаються до Заяви, надаються/надсилаються кредитору в оригіналі або в належним чином посвідчених копіях.

4.3.Товариство звільняється від обов’язку проведення реструктуризації, якщо споживач не надав належним чином засвідчені копії / оригінали підтвердних документів.

4.4. Товариство протягом строку, встановленого Законом України «Про споживче кредитування», з дня проведення реструктуризації здійснює обчислення, які необхідні для проведення реструктуризації.

5. Після здійснення вище зазначених дій, між споживачем та Товариством укладається відповідна Додаткова угода щодо проведення реструктуризації до договору.

6.  Після укладення Додаткової угоди, Товариство надсилає на поштову адресу Споживача або його представника, зазначену у Заяві, реєстрованим поштовим відправленням інформацію про зміну зобов’язань за результатами проведення реструктуризації (у тому числі інформацію про всі наявні зобов’язання споживача за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів). Відповідна інформація у письмовому вигляді безоплатно надається на вимогу споживача або його представника.

7. Споживач або його представник несе відповідальність за достовірність наданої інформації Товариству у заяві. Подання недостовірних відомостей у Заяві та документах, що додаються до неї, є підставою для відмови у проведенні обов’язкової реструктуризації. Правочин щодо реструктуризації грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит, укладений на підставі поданої заявником неправдивої інформації, є нікчемним.

Перший кредит
Повторний кредит

Оберіть суму

Оберіть суму

Сума кредиту - це сума траншу у межах доступного ліміту кредитної лінії
грн
Більше 15 000 грн доступно для повторного кредита
Більше 15 000 грн доступно для повторного кредита

500 грн

30 000 грн

Періодичність платежу

днів

5 днів

30 днів

Проценти за
перший період

Сума

Сума погашення
до

Детальніше про кредит
Результати розрахунку
Перший платіж
платежі по
Останній платіж
Подати заявку В мене є промокод

Промокод успішно застосований

Ввести інший

Промокод

Додатково перелік кредитних продуктів Товариства, їхні істотні характеристики, калькулятор згідно з Постановою НБУ від 05.10.2021 №100 та інша інформація стосовно умов кредитування розміщені в розділі Кредитні продукти

Схожі статті

Допомога ЗСУ та благодійність за червень 2024 року

За червень 2024 ми перерахували 878 140 грн на ЗСУ та рахунки благодійних фондів. Слава Україні! 💙💛 Допомога за червень Загальна сума переказу за червень 878 140 грн

Допомога ЗСУ та благодійність за травень 2024 року

За травень 2024 ми перерахували 580 199 грн на ЗСУ та рахунки благодійних фондів. Впевненими кроками наближаємося до перемоги! Допомога за травень Загальна сума переказу за травень 580 199 грн

Допомога ЗСУ та благодійність за квітень 2024 року

За квітень 2024 ми перерахували 783 078 грн на ЗСУ та рахунки благодійних фондів. З вірою у нашу перемогу! Допомога за квітень Загальна сума переказу за квітень 783 078 грн

Допомога ЗСУ та благодійність за березень 2024 року

За березень 2024 наша компанія перерахувала 692 560,92 грн на ЗСУ та рахунки благодійних фондів. В жодному разі не здаємося і наближаємо нашу країну до перемоги! Допомога за березень Загальна сума переказу за лютий 692 560,92 грн

Допомога ЗСУ та благодійність за лютий 2024 року

За лютий 2024 ми перерахували 684 921 грн на ЗСУ та рахунки благодійних фондів. Впевненими кроками наближаємося до перемоги! Допомога за лютий Загальна сума переказу за лютий 684 921 грн