Пн-Пт: 8:00 - 23:00, Сб-Нд: 8:00 - 22:00

Обробка заявок на кредит - 24/7 без вихідних

Мова:

Про нас

Про Credit7
Інформація
Документи

Credit7- сервіс онлайн кредитування

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА»
(далі – Товариство) є фінансовою установою зі 100% іноземним капіталом.
Ідентифікаційний код Товариства: 42753492.
Вебсайт Товариства: https://credit7.ua (далі Вебсайт).

2. Місцезнаходження Товариства: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна,25, п.318 (код за КОАТУУ 8039100000).

3. Дата державної реєстрації Товариства: 15.01.2019.

4. Відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) № 394  від  19.03.2019 Товариство внесене до Державного реєстру фінансових установ.  Свідоцтво  про реєстрацію Фінансової установи серія ФК №117 від 19.03.2019.

5. Перелік фінансових послуг, що надаються (плануються до надання) Товариством:
– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (Діюча Ліцензія, початок дії 04.04.2019, видана відповідно до Розпорядження НКФП №529 від 04.04.2019).

6. Порядок та умови надання фінансових послуг Товариством, їх вартість та механізм захисту прав    споживачів визначено в розділі під назвою «ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА/СПОЖИВАЧА». Для ознайомлення з даною інформацією ви можете перейти за гіперпосиланням або зайти в розділ під назвою «Обов’язкова інформація для клієнта/споживача», що розміщений на Вебсайті.

Статутний капітал Товариства: 7 000 000 (сім мільйонів) гривень. Частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 100% належить ЗАТ «ЛІНЕУРА» (код у реєстрі юридичних осіб Литовської Республіки 304940941, Литовська Республіка, Вільнюський район, м. Вільнюс, вул. Карейвю, 11В).

7. Виконавчий орган Товариства: директор.

8. Керівник Товариства (директор): Пшеничний Андрій Іванович.

9. Товариство не має відокремлених підрозділів.

10. Наглядова рада в Товаристві не створювалась.

11. Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи: не перебуває в стані припинення.

12. Рішення про ліквідацію Товариства не приймалися.

13. Частки у статутному капіталі Товариства не перебувають у власності членів виконавчого органу.

14. Власники істотної участі/контролери Товариства:
Учасник Товариства : ЗАТ «ЛІНЕУРА» 100%, в якому:
Борисас Трофімовас (Громадянин Литовської Республіки), LTU №23193445, власник
100% акцій ЗАТ «ЛІНЕУРА».

Credit7- Інформація для клієнта

Набирає чинності з 08.01.2021

ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТА/СПОЖИВАЧА!*

1. ОСОБА, ЯКА НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ:

1.1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» (далі– Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) 42753492:
Місцезнаходження: 02081, м. Київ, Дніпровська набережна,25, п.318.
Контактний телефон: 0 (800) 330733 (безкоштовно по Україні).
Електронна адреса: [email protected].
Вебсайт: https://credit7.ua

Інформаційно – телекомунікаційна система Товариства (ІТС Товариства): програмний комплекс, який включає облікову та реєструючу систему Товариства та Вебсайт (інтернет- сторінку) Товариства у мережі інтернет, що використовується Товариством для надання Клієнтам/Споживачам онлайн послуг з надання позик, в тому числі на умовах фінансового кредиту, доступ до якої забезпечується Споживачам через Вебсайт або мобільний додаток.

Скарги Клієнтів приймаються за адресою місцезнаходження Товариства та електронною адресою, що вказані вище.

1.2 Кредитний посередник – відсутній.

1.3.  Дата державної реєстрації Товариства – 15.01.2019.
Відповідно до Розпорядження Національної  комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг)  №394 від 19.03.2019 Товариство внесено до Державного реєстру фінансових установ. Свідоцтво про реєстрацію Фінансової установи серія ФК №117 від 19.03.2019.

1.4 Товариство має діючу Ліцензію:

1.5 Державне регулювання діяльності Товариства з 01.07.2020 здійснює Національний банк України, місцезнаходження: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240;

Звернення громадян. Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601

Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ-8, 01601 е-mail: [email protected]; сайт в мережі Інтернет: https://bank.gov.ua/

2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄ ТОВАРИСТВО, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ, ЗАГАЛЬНУ СУМУ ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ ТА ІНШИХ ВИТРАТ, ЯКІ ПОВИНЕН СПЛАТИТИ КЛІЄНТ:

2.1 Надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту:

  • надається Споживачам з використанням ІТС Товариства, які надали Товариству необхідні дані та документи, що вимагаються Товариством та оцінка платоспроможності/кредитоспроможності яких відповідає критеріям визначеним Товариством;

 Витрати для Споживача:

  • загальна сума витрат за кредитом складається виключно з суми процентів, що араховуються Товариством за користування кредитом, відповідно до умов договору.
    (Для Споживача відсутні інші витрати (комісії та інші платежі), пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, в тому числі витрати за додаткові та супутні послуги, що надаються третіми особами);

  • стандартна процентна ставка складає 1,9% за кожен день користування кредитом (693,50% річних). Кредити можуть надаватися за іншими процентними ставками в межах проведення акцій, Програми лояльності та спеціальних пропозицій, про що Споживачі повідомляються на Вебсайті Товариства;

  • за споживчими кредитами орієнтовна реальна річна процентна ставка та орієнтовна загальна вартість кредиту на дату укладення договору відображаються в договорі та Паспорті споживчого кредиту, ознайомитися з яким Споживач має право до укладення договору.

Приклад: 08.01.2021 Споживач отримав кредит на суму 1000 гривень під 1,9 % в день, який повернув через 10 календарних днів. Витрати Споживача складуть 190 гривень = 1000 грн*1,9 %*10 днів.

3. ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:

3.1 Договір про надання коштів на умовах споживчого кредиту, що укладається із Споживачем, відповідно до якого:

3.1.1 Споживач має право:
а) без пояснення причин відмовитись від укладеного договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення за умови, якщо протягом семи днів в повному обсязі поверне Товариству суму отриманого кредитута сплатить проценти за період з дня одержання до дня фактичного повернення кредиту;
б) частково або в повному обсязі достроково повернути кредит, розірвати договір або припинити його дію в порядку передбаченому чинним законодавством та/або договором;
в) достроково виконати договір, шляхом повернення в повному обсязі отриманого кредиту та сплати процентів за період з дня одержання до дня фактичного повернення кредиту;
3.1.2 Мінімальний строк кредиту складає 3 дні;
3.1.3 Зміни та доповнення до договору вносяться на підставі додаткових угод;
3.1.4 Процентні ставки, зазначені в договорі, є фіксованими та не можуть бути збільшені без письмової згоди Клієнта/Споживача.

4. МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:

4.1 Можливість та порядок позасудового розгляду скарг Споживачів.
Скарги Споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема електронним листом на електронну адресу або листом за адресою місцезнаходження Товариства.
За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і в частині).
Порядок розгляду звернень Товариством: за посиланням.
Якщо надана Товариством відповідь не задовольнила Споживача, і Споживач вважає, що його права порушені, він може направити відповідне звернення до Національного банку України.
Порядок розгляду звернень громадян Національним банком України: за посиланням.

4.2 Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство – відсутні.

4.3 При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту), зокрема шляхом розміщення необхіднї інформації на Вебсайті, а для Споживачів споживчих кредитів додатково у вигляді Паспорту споживчого кредиту.
* Термін «Споживач» та «Клієнт» вживаються в цьому документі у значеннях, наведених в Законі України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, якщо інше прямо не вказано в документі.

Інформація для клієнта:

Врегулювання простроченої заборгованості:

Правила та договірні документи

Документи, необхідні для укладення договорів позики:

Архів:

Партнери